Avacom Energija

Biogorivo

Avacom energija d.o.o. je podjetje ustanovljeno leta 2014, ki se ukvarja s prodajo biogoriv (biodizel, biogas in bioetanol) največjega evropskega proizvajalca biogoriv Verbio AG.

 • Biodizel zmanjšuje efekt tople grede

 • Biodizel ima pozitivno energijsko bilanco

 • Biodizel ne vsebuje žveplovih spojin

 • Biodizel je v 30ih dneh biološko razgradljiv

 • Biodizel bo tudi v prihodnje pomemben vir energije

 • Biodizel ima plemenišče pri 150°C

 • Biodizel ima dobre mazalne lastnosti

 • Manj misij ogljikovega monoksida

Prednosti Biodizla

Biodizel zmanjšuje efekt tople grede. Z uporabo biodizla se namreč emitira toliko CO2, kot ga je rastlina s procesom fotosinteze absorbirala. (zaprti CO2 krog)

Biodizel ima pozitivno energijsko bilanco. Odvisno od uporabe lahko vsak liter biodizla proizvede 6x toliko energije kot se pri proizvodnji porabi.

Biodizel ne vsebuje žveplovih spojin, ki povzročajo »kisli dež«. Ne vsebuje benzena in ostalih aromatov. je netoksičen in je klasificiran kot nenevarna snov.

Pri zgorevanju proizvede biodizel bistveno manj emisij ogljikovega monoksida, saj in ogljikovodikov kot navadni fosilni dizel.

Biodizel je v 30 dneh biološko razgradljiv in je zato zelo primeren za uporabo na vodovarstvenih področjih, smučiščih ipd.

Biodizel bo tudi v prihodnje pomemben vir energije. Kot obnovljivi vir energije varuje okolje in zmanjšuje odvisnost od surove nafte.

Biodizel ima plamenišče pri 150°C, kar pomeni, da je eden od najvarnejših goriv. Predvsem je to pomembno v transportu in pri skladiščenju.

Biodizel ima dobre mazalne lastnosti in ščiti motor pred mehanskimi poškodbami. Ima višjo Cetansko število kot navadno dizelsko gorivo.

Kontakt

KONTAKTNI PODATKI

 • Avacom Energija d.o.o.

 • Parmova ulica 37, 1000 Ljubljana

 • (01) 436 34 33

 • www.avacom-energija.si

KONTAKTNI OBRAZEC